Villkor

Medlemsvillkor

VID KÖP AV MAGHARMONI TOTAL:

 

 1. Allmänt
  Magklinikens tjänst är en produkt som kan användas av en licenstagare (kunden).

 

 1. Avgifter och betalning
  Kunden är skyldig att betala avgiften för tjänsten enligt vid var tid gällande prislista. Betalning sker med kreditkort över internet, via PayPal, via swish eller via bankgiro. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Magkliniken.
  Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Magkliniken enligt överenskommelse.

 

 1. Anslutning
  Vid köp av tjänsten erhåller kunden en användaridentitet och lösenord. Abonnenten är ansvarig för att varje lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Magkliniken har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens användaridentitet och lösenord. Magkliniken får inte lämna ut kunduppgifter eller användaridentitet.

 

 1. Ansvar
  Kunden är i förhållande till Magkliniken ensam ansvarig för den information som överförs. Magkliniken är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Magkliniken är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Magkliniken eller någon annan. Kunden skall hålla Magkliniken skadelös för krav riktade från tredje man mot Magkliniken på grund av användningen av tjänsten.

 

 1. Medicinskt ansvar
  Innehållet i Magklinikens tjänst varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Magkliniken tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida Magklinikens tjänst är relevant för respektive kunds hälsosituation. Magkliniken tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument.

 

 1. Upphovsrätt
  Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Magkliniken. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Magkliniken. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

 

 1. Omfattning
  Genom detta avtal med Magkliniken erbjuds kunden anslutning till vald tjänst. Därutöver kan kunden teckna avtal om tilläggstjänster, vilka tillhandahålls mot särskild avgift. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

 

 1. Ångerrätt
  Du har rätt till att ångra din beställning av tjänst inom 30 dagar efter din beställning. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från det att du beställt ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till anton@magkliniken.se. Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna genom kontot du betalade ifrån eller från SEB. Du får då pengarna tillbaka inom 10 dagar.

 

 1. Ändringar av avtalsvillkor m.m.
  Magkliniken har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.

 

 1. Behandling av personuppgifter
  De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som användare köper Magklinikens tjänster så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Personnummer registreras inte. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part. De personliga uppgifter du som användare skriver in i enkäter används endast för administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden. De enda personer på Magkliniken som har tillgång till dessa persondata är magterapeuten på Magkliniken.

 

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen – PUL).

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan person. Du måste vara 18 år för att vara medlem.

Vid frågor kontakta oss på anton@magkliniken.se

 

Magharmoni Total © Magkliniken